Informasjon vedrørende rapport fra kontrollutvalget

Postet av Norges Motorsportforbund den 24. Nov 2022


NMFs forbundsting 2021 ga kontrollutvalget i oppdrag å undersøke om det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende NMFs håndtering av saker knyttet til Setesdal Folkehøgskule, Arctic Circle Raceway og Motorsportens Hus i Drammen. Kontrollutvalget avga sin rapport den 20.09.2022, som forbundsstyret har behandlet og tatt til etterretning.

Forbundsstyret ser imidlertid behov for å kommentere hovedelementene i rapporten noe nærmere slik at medlemmene gjøres kjent med vårt syn og merknader til rapporten og sakene som sådan.

Videre ønsker forbundsstyret å redegjøre kort for Datatilsynets behandling av en klage om påståtte brudd på GDPR hos NMF.

Vedlagt følger redegjørelsen i sin helhet:

Informasjon fra forbundsstyret 9.11.2022Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.